Shop

Showing 1–12 of 40 results

Có sẵn 1 sản phẩm. Đầu đọc đĩa mềm USB Mới 100%, có hộp giấy kèm theo. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
450.000 VNĐ
Có sẵn 4 sản phẩm. Đầu đọc đĩa mềm USB Mới 99%. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
650.000 VNĐ

Đĩa mềm 3M

No rating
Có sẵn 0 sản phẩm. Đĩa mềm 3M 10 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
320.000 VNĐ
Đĩa mềm EMTEC 50 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
1.750.000 VNĐ
Có sẵn 0.000000 sản phẩm. Đĩa mềm FUJIFILM 50 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
1.750.000 VNĐ
Có sẵn 0.000000 sản phẩm. Đĩa mềm FUJIFILM 10 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
700.000 VNĐ
Có sẵn 3 sản phẩm. Đĩa mềm FUJIFILM 50 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
2.100.000 VNĐ
Đĩa mềm IMATION – 2HD – 1.44MB. 50 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
1.600.000 VNĐ
Đĩa mềm IMATION – 2HD – 1.44MB. 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
960.000 VNĐ
Có sẵn 0 sản phẩm. Đĩa mềm IMATION 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
960.000 VNĐ
Có sẵn 0.000000 sản phẩm. Đĩa mềm IMATION 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
1.050.000 VNĐ
Đĩa mềm MAXELL – 2HD – 1.44MB. 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
1.050.000 VNĐ

Showing 1–12 of 40 results

0919.911.955